1. Pasqyra Financiare shkarko pdf
 2. Raporte statistikore te fundviteve per demet FK dhe KJ
  1. Viti 2013 shkarko pdf
  2. Viti 2014 shkarko pdf
  3. Viti 2015 shkarko pdf
  4. Viti 2016 shkarko pdf
  5. Viti 2017 shkarko pdf
  6. Viti 2018 shkarko pdf